بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء علمی آقای دکتر مدندوست

ارتقاء علمی آقای دکتر مدندوست


 

ارتقاء علمی آقای دکتر مدندوست

 

براساس ضوابط وآیین نامه ارتقای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  درجلسه هیات ممیزه  اعضای هیات دانشگاه گیلان با ارتقاء علمی آقای دکتر رحمت مدندوست به مرتبه استادی موافقت گردید.

این موفقیت را به آقای دکتر رحمت مدندوست  تبریک عرض می نماییم .

آدرس کوتاه :