بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقاء علمی آقای دکتر اسدا... شاه بهرامی

ارتقاء علمی آقای دکتر اسدا... شاه بهرامی


ارتقاء علمی آقای دکتر اسدا... شاه بهرامی

******************************************* جناب آقای دکتر اسدا... شاه بهرامی مدیریت محترم گروه مهندسی کامپیوتر

ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی به رتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون خواهانیم.

 

 

                                                                                                   دانشکده فنی