بستن
FA EN AR RU FR

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ارشد

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ارشد


آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد، ترم ششم می رساند، از آنجایی که آخرین فرصت دفاع از پایان نامه هفدهم شهریور می باشد. با توجه به تعطیلات تابستانی و فعالیت دانشگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه،  هر چه سریعتر جهت تعیین اساتید ممتحن و هماهنگی با آنها، اقدام نمایند. لازم به ذکر است، که دعوتنامه اساتید ممتحن، دو هفته زودتر باید ارسال گردد.