بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشکده در یک نگاه

دانشکده فنی

رئیس دانشکده: ملک محمد رنجبردکترای مهندسی عمران

تلفن : 33690270     فکس:   33690271

ریاست دانشکده فنی  از طرف ریاست دانشگاه انتخاب و منصوب می‌گردد و برحسب نیاز و تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه از همکاری دو معاون، تحت عنوان آموزشی و دانشجویی، معاون پژوهشی دانشکده استفاده می‌نماید. از بدو تأسیس دانشگاه گیلان تاکنون افراد مشروحه زیر ریاست این دانشکده را برعهده داشته‌اند:

 

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی در هنگام تصدی و رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی در زمان تصدی

مدت اشتغال

از تاریخ

تا تاریخ

رودیگر لام

دکترا

استادیار

17/1/57

3/9/57

عطاء الدین قاسمی تبریزی

فوق لیسانس الکترونیک

مربی

24/4/58

1/10/58

موحد شریعت پناهی

دکترای ماشین سازی

استادیار

29/10/58

3/10/59

علی انصاری

فوق لیسانس تکنولوژی صنعتی

مربی

4/10/59

11/2/60

عطاء ا... حاجتی مدارایی

فوق لیسانس راه و ساختمان

مربی

12/2/60

8/10/60

محمدحسن شناسا

فوق لیسانس تحقیق عملیات

مربی

9/10/60

16/6/62

علی خلیلیان

فوق لیسانس راه و ساختمان

مربی

17/6/62

7/4/63

محمدرضا کاتوزی

دکترای زمین شناسی نفت

استادیار

12/6/63

29/7/64

مجیدعلی طاولی

فوق لیسانس تکنولوژی صنعتی

مربی

24/4/65

21/6/68

ابوالفضل درویزه

دکترای مهندسی مکانیک

استادیار

21/6/68

6/12/69

ملک محمد رنجبر

فوق لیسانس عمران

مربی

21/1/70

6/7/70

محمدحسن شناسا

دکترای سیستمهای کنترل

استادیار

6/7/70

30/1/73

عطاء ا... حاجتی مدارایی

دکترای عمران

استادیار

14/2/73

12/76

حسین هفت چناری

دکترای مهندسی مکانیک

استادیار

10/12/76

6/81

نادر نریمانزاده

دکترای مهندسی مکانیک

استادیار

6/81

30/5/82

ملک محمد رنجبر

دکترای مهندسی  عمران- سازه

استادیار

8/6/82

2/8/86

نیما امانی فرد

دکترای مهندسی مکانیک

دانشیار

2/8/86

18/11/89

اکبر خداپرست حقی

دکترای مهندسی مکانیک سیالات

استاد

18/11/89

24/11/91

علی شمس ناتری

دکترای مهندسی نساجی

استاد

24/11/91

16/1/93

ملک محمد رنجبر

دکترای مهندسی عمران- سازه

دانشیار

16/1/93

تاکنون

 

 

وظایف و اختیارات

 • ایجاد زمینه‌های مناسب و نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می‌شود.
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی دانشکده
 • تشکیل شورای دانشکده و نظارت بر فعالیت آن
 • ارزیابی و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای واحدهای ذیربط دانشکده
 • شرکت در جلسات شورای دانشکده و دانشگاه
 • نظارت بر کار شوراهای تخصصی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده
 • ارزیابی عملکرد سالیانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه
 • پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده و نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات
 • پیشنهاد مدیر گروههای آموزشی به ریاست دانشگاه
 • تأمین کارکنان موردنیاز دانشکده (اعم از هیأت علمی و اداری) با هماهنگی واحدهای ذیربط
 • بررسی صلاحیت معاونین گروههای آموزشی
 • پیشنهاد عزل و نصب معاونین و مدیران گروههای آموزشی دانشکده
 • پیشنهاد ترفیع اعضای هیأت علمی دانشکده، جهت اقدامات لازم به معاونت آموزشی
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی ، اداری و مالی دانشکده

تاریخچه

دانشکده فنی همزمان با تأسیس دانشگاه گیلان، در سال 1354 تأسیس و از مهرماه 57 رسماً آغاز به کار نمود. این بازگشایی در لوای همکاری بین دانشگاهی، دانشگاههای گیلان و کارلسروهه آلمان در رشته‌های تخصصی راه و ساختمان، مکانیک و الکترونیک و حدود 30 نفر دانشجو برای هر رشته صورت گرفت. اساتید دانشکده را اعضای هیأت علمی آلمانی و ایرانی تشکیل می‌دادند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اساتید آلمانی به کشور خود بازگشتند و اعضای هیأت علمی ایرانی باقی ماندند. با برنامه‌ریزی های دولت موقت نسبت به جذب هیأت علمی ایرانی، اقدام شد و دانشکده فعالیت آموزشی خود را تا بهار 1359 ادامه داد. پس از بهار 1359 دانشگاههای کل کشور با انقلاب فرهنگی مواجه شدند، که در آن راستا سرفصل‌های دروس هر رشته تحصیلی تعیین و به منظور اجرای یک سیستم آموزشی مشخص به دانشگاهها ابلاغ شد. دوره تعطیلی دانشکده فنی همزمان با دانشگاههای کل کشور حدود 3 سال بطول انجامید و پس از آن از مهرماه سال 1362 دانشکده فنی فعالیت مستمر خود را در قالب 3 گروه الکترونیک، عمران و مکانیک ادامه داد. فعالیت دانشکده فنی در ساختمان استیجاری متعلق به نیروی دریایی شمال از یک سو موجب تضمین موجودیت آن و از سوی دیگر شاید موجب تأخیر در گسترش آن گردید. در سال 1363 قرارداد ساخت محل فعلی ساختمان دانشکده فنی منعقد گردید. این پروژه در سال 1381 طبق پیش‌بینی کارشناسان تحویل قطعی گردید. با توجه به تشکیل دانشکده مکانیک در سال 1396 ،  این دانشکده مستقل شده و رشته های آن از جداول زیر حذف گردیده است.

گروههای آموزشی دانشکده فنی

نام گروه

مقاطع تحصیلی

تعداد اعضاء هیأت علمی

مهندسی برق

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

23

مهندسی شیمی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

11

مهندسی عمران

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

23

مهندسی نساجی و علوم الیاف

کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتری

10

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی و کارشناسی ارشد

8

 

 

اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی دانشکده فنی

مرتبه علمی

رشته

مربی آموزشیار

استادیار

دانشیار

استاد

مهندسی برق

1

11

11

-

مهندسی شیمی

1

5

4

1

مهندسی عمران

3

12

7

1

مهندسی نساجی و علوم الیاف

1

3

4

2

مهندسی کامپیوتر

-

6

2

-

 

 

 

 

 

وظایف دانشکده فنی

 • آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب
 • انجام تحقیقات علمی برحسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشوری در چارچوب برنامه‌های دانشگاه
 • تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی، از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه
 • ایجاد تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان دانشکده
 • ایجاد روابط علمی و آموزشی با متخصصین و دانشگاههای داخلی و خارجی و تبادل اعضای هیأت علمی و دانشجو از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه
 • تأمین اعضای آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده‌های دانشگاه در صورت لزوم
 • انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجویی، اداره امور کتابخانه دانشکده و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذیربط
 • پیش‌بینی نیروی انسانی موردنیاز دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذیربط دانشگاه
 • همکاری با دفتر طرح و برنامه دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه دانشکده
 • انجام امور مالی و اداری دانشکده در حدود اختیارات

شورای دانشکده فنی

به منظور هماهنگی گروههای آموزشی و اجرای ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی، شورای تخصصی آموزشی ـ پژوهشی دانشکده با ترکیب ریاست دانشکده، معاونین دانشکده و مدیران گروههای آموزشی، تشکیل می‌شود.

وظایف:

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرای مصوباتی که توسط معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه ابلاغ می‌شود.
 • تدوین سیاستهای آموزشی و پژوهشی دانشکد با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • بررسی و تدوین برنامه‌های آموزشی دانشکده
 • بررسی طرحهای پژوهشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای پژوهشی دانشگاه
 • اتخاذ تصمیمهای اجرایی جهت هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به اعضای هیأت علمی و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط
 • ارزیابی و تأیید کتب و جزوات و سایر مواد درسی مورد استفاده اعضای هیأت علمی
 • بررسی و ارزیابی تألیفات و ترجمه‌های علمی و مقالات پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده به منظور ترفیع و ارتقاء مرتبه علمی آنان و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط
 • تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشکده و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
 • بررسی موارد مربوط به شرکت در سمینارهای علمی و فرصتهای مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه
 • بررسی و اظهارنظر در سایر مواردی که توسط رییس دانشگاه به شورا ارجاع داده می‌شود.

 

امکانات آموزشی دانشکده فنی

دانشکده فنی در فضای آموزشی با سطح زیربنایی 20000 مترمربع مشغول فعالیت می‌باشد. این دانشکده دارای 26 کلاس درس می‌باشد. دوره‌های آموزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به شرح ذیل می باشد:

کارشناسی 5 رشته اصلی : عمران – کامپیوتر – برق – شیمی – نساجی

کارشناسی ارشد 23 رشته گرایش: عمران 4 گرایش – کامپیوتر 3 گرایش – برق 9 گرایش– شیمی 4‌گرایش –   نساجی 3 گرایش

 دکتری 8 رشته گرایش: عمران 2 گرایش – نساجی 1 گرایش – برق 3 گرایش– شیمی 2 گرایش

 

 • کارگاههای و آزمایشگاههای آموزشی و تخصصی :

عمران ( سازه- بتن- مصالح- ژئوتکنیک-نقشه برداری- هیرولیک- قیر و آسفالت)

نساجی ( شناسایی الیاف – فیزیک الیاف - بافندگی – رنگرزی-   پلیمر-  شیمی آلی - تکمیل و چاپ) برق( کارگاه برق – آزمایشگاه الکترونیک – دیجیتال- آنتن ومخابرات -  ابزاردقیق و کنترل صنعتی- کنترل خطی- ماشین- سسیستم های قدرت – پردازش سیگنال و دیجیتال و FPGA  )

شیمی ( صنایع غذایی- عملیات واحد و نانو تحقیقاتی مشترک )

کامپیوتر (نرم افزار – سخت افزار – معماری سازمانی – سایت کامپیوتر )

 • دانشکده دارای بوفه مستقل  خواهران و برادران بوده و برای مطالعه نیز قرائت خانه مستقل برای دانشجویان اختصاص داده است.
 • در این دانشکده تشکل های علمی دانشجویی همانند انجمن های علمی روه های آموزشی و تخصصی مثل انجمن سازه های ماکارونی فعالیت پرتلاشی دارند و علاوه بر آن هر ساله مسابقات دانشجویی و ورزشی بین رشته ها برگزار میگردد که مسابقات دارت ، تنیس ، فوتسال ، نجات تخم مرغ و مسابقات سازه های ماکارونی از جمله آنها می باشد.
 • تشکل های سیاسی از جمله انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان  نیز ضمن دارابودن دفتر به فعالیت مشغول هستند.
 • برای مطالعه دانشجویان دکتری در هر گروه آموزشی اتاق های مناسب با اینترنت و تهویه مناسب طراحی شده و مورد استفاده دانشجویان این مقطع قرار می گیرد.
 • سایت های کامپیوتر دانشجویی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز برای دانشجویان این مقاطع مهیا می باشد.
 • در بخش نرم افزاری نیز سه سیستم کامپیوتری پرسرعت نیز برای دانشجویان در نظر گرفته شده و علاوه بر آن مرکز پردازش موازی با اختصاص 7 سیستم پر قدرت تحت سیستم عامل لینوکس که می تواند با همپوشانی هم، برنامه های نرم افزاری پر حجم دانشجویان را بارگذاری و پوشش دهد.
 • همچنین گروه مهندسی نانو فناوری که از گروههای آموزشی دانشکده فناوری های نوین می باشد هم اکنون در دانشکده فنی مستقر بوده و با اختصاص یک آزمایشگاه بصورت مشترک با گروه مهندسی شیمی به فعالیت تحصیلات تکمیلی و تحقیقاتی می پردازد.
 • دانشکده فنی همواره مورد حمایت خیرین بوده و از سوی این افراد کمک های شایانی به دانشکده  فنی شده است.  موسسه ایران رادیاتور با تجهیز گرمایش کارگاهها و تامین مشعل کارگاه ریخته گری و همچنین ارتقاء سیستم های کامپیوتری سایت کارشناسی اولین خیر این دانشکده بوده اند. بنیاد رامبد با مدیریت جناب آقای دکتر پوربهادر هم اکنون در حال ساخت یک مرکز کامپیوتر مجهز درجوار دانشکده فنی می باشد که می تواند بسیاری از مشکلات دانشجویان را مرتفع سازد. تجهیز و نگهداری و بروز کردن این مرکز نیز برعهده بنیاد مذکور خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی روزانه دانشکده فنی نیمسال اول 97

ردیف

مقطع

رشته گرایش

تعداد زن

تعداد مرد

جمع

1

کارشناسی

مهندسی برق

112

263

375

2

کارشناسی

مهندسی عمران

61

135

196

3

کارشناسی

مهندسی شیمی

103

137

240

4

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

54

127

181

5

کارشناسی

مهندسی نساجی

123

64

187

جمع مقطع  کارشناسی روزانه

453

726

1179

 

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی  شبانه  دانشکده فنی نیمسال اول 97

ردیف

مقطع

رشته گرایش

تعداد زن

تعداد مرد

جمع

1

کارشناسی

مهندسی برق

16

50

66

2

کارشناسی

مهندسی عمران

20

75

95

3

کارشناسی

مهندسی شیمی

10

8

18

4

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

24

33

57

5

کارشناسی

مهندسی نساجی

12

6

18

جمع مقطع  کارشناسی شبانه

82

172

254

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد دانشکده فنی نیمسال اول 97

ردیف

گروه آموزشی

رشته

تعداد  زن

تعداد  مرد

تعداد کل

1

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

23

23

46

2

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری

16

21

37

3

برق

مهندسی برق - قدرت - سیستم های قدرت

0

1

1

4

برق

مهندسی برق- سیستم های قدرت

6

45

51

5

برق

مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک

11

17

28

6

برق

مهندسی برق- مخابرات سیستم

13

18

31

7

برق

مهندسی برق- مخابرات میدان و موج

2

9

11

8

برق

مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

1

24

25

9

برق

مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال

12

16

28

10

برق

مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

6

9

15

11

برق

مهندسی برق-کنترل

4

5

9

12

عمران

م‍‍‍هندسی عمران- ژئوتکنیک

8

25

33

13

عمران

مهندسی عمران - راه و ترابری

11

21

32

14

عمران

مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

1

0

1

15

عمران

مهندسی عمران- سواحل، بنادر و سازه های دریایی

2

5

7

16

عمران

مهندسی عمران - سازه

23

55

78

17

عمران

مهندسی عمران- مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی

6

12

18

18

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی- محیط زیست

16

10

26

19

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی- طراحی فرایند

13

9

22

20

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی - پدیده های انتقال

12

7

19

21

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی - فرآیندهای جداسازی

19

16

35

22

نانوفناوری

نانوفناوری-نانومواد

20

20

40

23

نساجی

مهندسی نساجی - ساختارهای نانولیفی

24

12

36

24

نساجی

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

3

4

7

25

نساجی

مهندسی نساجی-الیاف

5

6

11

جمع کل

257

390

647

 
 

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دکتری دانشکده فنی نیمسال اول 97

ردیف

رشته

  گرایش

تعداد زن

تعداد مرد

جمع

1

مهندسی برق  قدرت

سیستم های قدرت

1

7

8

2

مهندسی برق  قدرت

الکترونیک و ماشین های الکتریکی

1

4

5

3

مهندسی برق  قدرت

مهندسی برق-قدرت

1

8

9

4

مهندسی عمران

مهندسی عمران - سازه

5

23

28

5

مهندسی عمران

مکانیک خاک و پی

2

1

3

6

مهندسی عمران

مهندسی ژئوتکنیک

4

5

9

7

مهندسی شیمی

فرآیندهای جداسازی

4

0

4

8

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی

11

13

24

9

مهندسی نساجی

مهندسی نساجی و علوم الیاف

17

8

25

جمع مقطع  دکتری

46

69

115

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده فنی نیمسال اول 97

ردیف

مقطع

تعداد زن

تعداد مرد

جمع

1

کارشناسی

535

898

1433

2

کارشناسی ارشد

257

390

647

3

دکتری

46

69

115

جمع

838

1357

2195

 

 

آدرس: رشت، کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین، پردیس دانشگاه گیلان – دانشکده فنی

صندوق پستی : ۳۷۵۶-۴۱۶۳۵ کدپستی : ۱۳۷۶۹-۴۱۹۹۶

دورنگار : ۳۳۶۹۰۲۷۱ – ۰۱۳ تلفنخانه : ۸- ۳۳۶۹۰۲۷۴ – ۰۱۳