بستن
FA EN AR RU FR

تاریخچه گروه کامپیوتر

گروه آموزشی کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان از مهرماه 1386 با پذیرش 40 دانشجو در یک رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دوره روزانه و با 3 هیأت علمی و یک کارشناس فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای رشته های کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایشهای نرم افزار، سخت افزار و کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری است. مجوز برای گرایش سخت افزار مقطع کارشناسی در سال 1387 اخذ شد. همچنین اخذ مجوز برای گرایش‏های مهندسی نرم افزار و معماری سیستم‎های کامپیوتر به ترتیب در سال‏های 1390 و 1396 انجام شد. اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر عبارتند از آقایان دکتر اسدالله شاه بهرامی، دکتر حمیدرضا احمدی فر، دکتر رضا ابراهیمی آتانی، دکتر سیدابوالقاسم میرروشندل، دکتر مهدی امینیان، دکتر سید محمدحسین شکریان و دکتر محمد صالحی. همچنین آقایان دکتر مهدوی و دکتر ناصرشریف در گذشته با گروه همکاری داشتند.